Dubnický folklórny festival

Ako to u nás býva zvykom, koncom augusta sa v Dubnici koná Dubnický folklórny festival. Tento rok sme úspešne absolvovali 26.  ročník. Vo štvrtok sme sa všetci stretli na perfektnom predstavení SĽUKu a otváracom ceremoniáli festivalu, kde ste mali možnosť vidieť domáce spevácke skupiny Dubnička a Dievky a tanečníkov folklórneho súboru Mladosť. V piatok sme si spoločne pozreli programy slovenských i zahraničných folklórnych súborov a skupín. Sobota bola pre nás o čosi aktívnejšia, hneď ráno sme absolvovali tradičný sprievod mestom so všetkými zúčastnenými súbormi, na konci ktorého sme mali krátke vystúpenie. Neskôr sme sa zúčastnili na prijatí u pána primátora a večer sme strávili v kaštieľskej pivnici, na jarmočnisku a v kaštieli na bohatom programe, po ktorom sme sa spoločne s členmi zúčastnených súborov presunuli do našej súborovej klubovne, kde sme si spoločne zaspievali a zahrali. Posledný festivalový deň sme divákom na záver galaprogramu predstavili náš nový tanec z oblasti podpoľania, konkrétne z Poník a Hrochoti. Vystúpenie sme si veľmi užili, keďže dubnickí diváci potleskom nešetrili. Týmto by sme sa chceli poďakovať mestu Dubnica nad Váhom a organizačnému výboru festivalu za možnosť prežiť štyri krásne festivalové dni s priateľmi a rozšíriť svoje folklórne obzory. Obrovská vďaka patrí aj Vám, milí naši diváci, za Váš neutíchajúci potlesk a podporu, ktorá nám dáva energiu posúvať sa ďalej a zlepšovať sa. Veríme, že sa čoskoro vidíme a prajeme Vám krásny zvyšok prázdnin, Vaši Vršatčiari.


dff2019.jpg